Personoplysninger & Privat Politik

Persondata
For at kunne handle på moby-disc.dk skal du som minimum oplyse:

Navn
Adresse
E-mailadresse

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.
Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.
Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til moby-disc.dk

Når du har besøgt mobydisc.dk, ved vi følgende om dig:

Hvilke sider du har kigget på og hvornår 
Hvilken browser du bruger 
Hvilken IP-adresse du har 
Hvis du har slået brug af cookies til i din browser-opsætning, vil en cookie blive sat i det øjeblik, du lægger varer i indkøbskurven 
Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften af mobydisc.dk.

For at kunne få tilsendt de bestilte varer må du opgive navn, postadresse og e-mail-adresse til os. Disse oplysninger opbevares i et kundekartotek, som ingen andre end vi har adgang til.

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes. Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til http://moby-disc.dk

Cookies
Ved at benytte http://moby-disc.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Ønsker du at læse om, hvilke cookies der bruges på http://moby-disc.dk , samt hvorledes du sletter cookies så klik her http://www.fdih.dk/cookies/slet-dine-cookies/

Lovvalg og værneting
Køb af varer på http://moby-disc.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

Kundeoplysninger videregives eller videresælges ikke under nogen omstændigheder til trediemand. Dine oplysninger vil kun blive brugt til markedsføring over for dig, såfremt du udtrykkeligt har accepteret dette. Du kan når som helst blive slettet fra kundekartoteket ved at give os besked pr. telefon, fax eller e-mail.

Hvad er en browser?
En browser er det program, man bruger til at surfe på internettet med. På dansk kaldes en browser af og til en 'skærmlæser'. Eksempler på skærmlæsere er Netscape Navigator, Mozilla, Opera og Internet Explorer.

Hvad er en IP-adresse?
En IP-adresse (IP = Internet Protokol) er den numeriske adresse, en computer skal have for at være tilsluttet internettet. En såkaldt 'navne-server' (på engelsk DNS-server - DNS = Domain Name Service) sørger så for at oversætte den numeriske adresse til et navn, vi mennesker nemmere forstår. F.eks. er http://147.29.111.250/ den numeriske adresse for http://www.fi.dk/

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagt på din maskine. Cookien giver os mulighed for at holde styr på, hvad du lægger i din indkøbskurv. Cookien slettes i det øjeblik, du lukker din browser.

Læs eventuelt om Forbrugerinformationens hemmeligholdelsespolitik.

Kontakt vores support post@moby-disc.dk
Vejledning og hjælp Se vores online guide
Nyheder og anbefalingerFølg os på Facebook